LA SERRA DE TRAMUNTANAPatrimoni de la Humanitat

Aquesta wiki serà un instrument novedós per treballar amb els alumnes el projecte d'enguany:

La Serra de Tramuntana

mapa.jpeg
Reserva de biosfera - Serra de Tramuntana