La gent que se passeja per les muntanyes mallorquines pot veure que per tot hi ha rotllos de sitja que formen part del nostre paisatge, alguns estan molt ben conservades i són ideals per a aturar-s’hi a berenar o a tombar-s’hi una estona. Això no té res a veure amb la duresa d’aquell ofici que havia d’abastir a la població i a gran part de les petites industries del combustible necessari.
El procés començava amb el repartiment dels ranxos, que eren el bocí de bosc que s’assignava a un carboner per a poder tallar les branques i alguns arbres que prèviament s’havien marcat amb el garriguer. El carboner i el seu ajudant, normalment qualque fill, construïen els rotllos on s’hi col·locaria la sitja que era una feina molt laboriosa. La llenya s’havia d’anar col·locant amb molta cura per a evitar que se pogués enfonsar, que no se cremàs de més i que quedàs espai entre els troncs per a que circulàs l’aire.
A les sitges se’ls pegava foc durant la primavera i l’estiu, cadascuna cremava durant vuit o quinze dies, una vegada cuit el carbó se descarregava i si hi havia temps se’n feia un altre i així fins acabar la temporada.
Donat que s’havia d’estar vigilant nit i dia perquè la sitja no patís cap denou i no se tudàs la llenya i la feina feta, els carboners construïen unes barraques on hi podien dormir, a torns, tenir una mica de cobri i tenir-hi els queviures.
Com la temporada era llarga també se feia necessari fer el pa al mateix redol de la feina i s’hi construïren forns per coure’l, no en queden molts però encara se’n pot trobar qualcun.
A Mallorca, aquesta activitat durà fins els anys seixanta i a partir d’aquí els rotllos de sitja han anat canviant de color, la molsa verda els ha colonitzat i els dóna un aspecte molt diferent al que tengueren en altre temps.A.R.F.V.
Llegeix la informació del quadernet.

external image pdf.png Quadernet sitges i carboners.pdf


Ara completa la fitxa al teu quadern

external image pdf.png Fitxacarbo.pdf
Aquí pots fer una barraca de carboner
barraqueta.png
Aquí pots fer una sitja

sitja.png
Mira el següent enllaç per veure com es fa una sitja


Si cliques damunt el següent enllaç podràs fer unes activitats de clic

Activitats clic