Les torres de defensatalaia_d'Albercutx.jpg
torre d'Albercutx (Pollença)
L´aïllament geogràfic que va patir Mallorca durant segles, i les incursions i atacs pirates als que l´illa va ser sotmesa en nombroses ocasions, van tenir com a resultat el despoblament de la costa per fer front als perills que generalment arribaven des de la mar. A la Serra de Tramuntana es localitzen dues fortaleses medievals -els castells d´Alaró i del Rei, a Pollença, que constitueixen els dos únics exemplars de castell roquer i nombroses torres de vigilància i defensa, articulades al voltant d´un complex sistema de senyals i comunicacions per advertir i avisar de la presència de naus enemigues o per protegir-se dels atacants, un cop aquests havien desembarcat.

La majoria de les torres daten del sigle XVI, però abans de què es construïssin ja existia una xerxa de guàrdies i escoltes. Les guàrdies eren les vigilàncies diurnes, eminentment visuals, mentrestant que les escoles eren les guàrdies nocturnes, en les que els vigilants havien d'aguditzar l'oïde per escoltar qualsevol renou que pogués delatar l'arribada d'un vaixell.

Don Joan Binimelis , personatge polifacètic que reunia les facetes de metge, historiador, astrònom i sacerdot, va ser l'impulsor de l'edificació de les torres i organitzà un sistema de senyals, de fum durant el dia i de foc a la nit. Aquest codi de senyals permetia avisar les torres veïnes, les quals, torre a torre, feien arribar la informació fins a l'Almudaina.

A la costa de la Serra de Tramuntana romanen ara tot un seguit de torres, algunes fortificades i d'altres simples talaies d'observació. Des de la torre de cala en Basset fins a la talaia d'Albercutx a Pollença trobam una vintena de construccions que constitueixen un patrimoni de valor incalculable, tant històric com arquitectònic o etnològic.

Torres com la Torre Picada de Sóller, de na Seca, de Tuent, la Torre Nova o la ja esmentada del Verger són testimonis d'una època passada que van viure els padrins dels nostres padrins. Que aquestes torres tenguin ara una nova vida depèn de nosaltres, de la nostra inquietud vers el patrimoni històric i de la nostra sensibilitat per veure vertaders monuments en lloc de simples caramulls de pedres.mapa_torres.jpg
Xerxa mitjançant la qual, els senyals de perill arribaven a la Torre de l'Àngel, al palau de l'Almudaina de Palma

Les cròniques ens recorden atacs de Valldemossa en 1545, de Sóller en 1561, d'Andratx en 1558 i el de Pollença en 1550. Aquests tres darreres es reviuen anualment per commemorar la derrota dels sarraïns. Són les populares festes de moros i cristians de Pollença, el firó de Sóller i la batalla de moros i cristians de Sant Elm.

atac_pirata.jpg
atac pirata
almudaina.jpg
Torre de l'Àngel, Palau de l'Almudaina


torre_del_cap_andritxol.jpg
torre des Cap Andritxol