La fauna de la Serra de Tramuntana és una de les més representatives de l'illa de Mallorca, on es conserven la major part de les espècies, malgrat que algunes s'hagin extingit en temps més o menys antics.
**INVERTEBRATS**
banyarriquer.jpg
caragol_de_serp.jpg
escarabat_de_sang.JPG
cigarra.jpg
Chalcophora_mariana_1231039.jpg
papallona.jpg
Banyarriquer
Caragol de serp
Escarabat de sang
Cigala
Cantàrida
Lymantria dispar

**VERTEBRATS**

Amfibis i rèptils

ferreret04.jpg
calapot.jpg
sargantana03.jpg
serpdaigua.jpg
serpdegarriga.jpg
dragonet.jpg
Ferreret
Càlapet
Sargantana
Serp d'aigua
Serp de garriga
Dragonet

Peixos

anguila.jpg

carpa.gif
BLACK-BASS.jpg
Anguila
Carpa
Black-bass

Mamífers

erizo.JPG
marta_6.jpg
gineta.jpg
Boc.jpg
ratacellarda.jpg
Rhinolophus1.jpg
Eriçó
Mart
Geneta
Boc
Rata cellarda
Rata-pinyada

Aus

voltor05.JPG
miloca.jpg

falcomari.jpg

peixateraok01.JPG
milana.JPG
busqueret.jpg
Voltor
Miloca
Falcó marí
Àguila peixetera
Milana
Busqueret coa llarga


ACTIVITATS:

Realitza aquestes activitats. (Extretes de: "La Trapa: Natura i Cultura")